Több mint félmillió gazdálkodót minősített a NAV

Több mint félmillió gazdálkodót minősített a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a második negyedévben is minősítette a cégjegyzékbe bejegyzett és áfa-regisztrált adóalanyokat.

 

A NAV 2016. II. negyedévében 552 480 adózó minősítését végezte el, 190 288 megbízható és 420 kockázatos adózót vett nyilvántartásba.

A minősítés eredményéről kizárólag azok kapnak értesítést elektronikus tárhelyükre, akik minősítése változott az előző negyedévéhez képest, vagy akiket most először, a II. negyedévben minősített a NAV. 

A minősített adózó vagy teljes körű, elektronikus ügyintézésre jogosult, állandó meghatalmazottja az Ügyfélkapun keresztül az eBEV portálon is lekérdezheti a minősítés eredményét, továbbá a minősítés során vizsgálandó egyes feltételekre vonatkozó adóhatósági megállapításokat.

Az adó- és vámhatóság megbízhatónak minősíti az adózót, ha a következő, együttes feltételeknek megfelel:

1. legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,

2. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,

3. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,

4. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,

5. nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,

6. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll az Art. 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti (bevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztása miatti) adószám felfüggesztés hatálya alatt,

7. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt,

8. a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,

9. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és

10. nem minősül kockázatos adózónak.

 

Az adózói minősítéssel kapcsolatos tudnivalók 2016.

https://www.nav.gov.hu/data/cms404510/71._sz._fuzet_Az_adozoi_min_sitessel_kapcsolatos_tudnivalok_20160504.pdf